Werkwijze

De coaching

De gezinscoaching duurt doorgaans 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek.
De coachgesprekken vinden meestal één keer per week plaats en duren 1½ tot 2 uur. De afspraken vinden plaats op dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur.

De coaching vindt plaats bij het gezin thuis. Dit heeft als voordeel dat ouder(s) en kind(eren) de deur niet uit hoeven. Bovendien kan de gezinscoach de gezinsleden zo in hun eigen vertrouwde omgeving observeren en ondersteunen.
Op basis hiervan kan zij beter meedenken en adviseren over oplossingen voor de ervaren problemen.
Indien gewenst kan er voor sommige gesprekken gebruik worden gemaakt van een externe gespreksruimte.​

De gezinscoach biedt maatwerk en is flexibel. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen de gesprekken in verschillende samenstellingen plaatsvinden: de ene keer alleen met de ouder(s), de andere keer met je kind(eren) erbij en weer een andere keer met het hele gezin of met één kind apart.

Zo nodig kunnen ook grootouders of andere familieleden, vrienden of goede buren bij een of meer gesprekken aanwezig zijn. Om ondersteuning te bieden, of om mee te denken over een oplossing.

​De gezinscoach kan zo nodig ook aanwezig zijn bij een gesprek op school, of met een andere hulp- of dienstverlener.

Bij gescheiden ouders kan de gezinscoach indien gewenst bij beide ouders thuis komen. Gezamenlijke gesprekken om de communicatie en samenwerking als ouders te verbeteren zijn ook mogelijk (zie onder Aanbod).

Hoe aanmelden?

Kindertijd Gezinscoaching heeft een jeugdhulpcontract afgesloten met de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. Woon je in één van deze gemeenten, dan hoef je niets voor de hulp te betalen.
Er is wel een verwijzing nodig van het Jeugdteam van de gemeente Zutphen, 't Baken (Lochem), Team Voor Elkaar (Brummen) of Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst. Indien van toepassing kun je de verwijzing ook aanvragen via Jeugdbescherming Gelderland.