Hulp bij communicatie en samenwerking

Met je partner of ex-partner

Binnen de gezinscoaching is waar nodig ruimte voor (ex-)partnergesprekken. Relationele spanningen of moeilijkheden kunnen een prettige opvoeding en gezonde ontwikkeling van je kind(eren) immers in de weg staan.

Een vraag waar de gezinscoach ouders bijvoorbeeld bij kan helpen is: "Ik heb vaak ruzie met mijn partner en ik zie dat onze kinderen daar onder lijden. Kun je ons helpen om op een betere manier met onze meningsverschillen om te gaan?"

Kirsten van Berchum is tevens opgeleid tot ouderschapsbemiddelaar/mediator voor gescheiden ouders, waardoor (indien van toepassing) gezamenlijke gesprekken met de ex-partner/andere ouder ook mogelijk zijn. Met behulp van bemiddelingsgesprekken kan zij gescheiden ouders helpen om de communicatie en samenwerking rond hun kind(eren) te verbeteren.

Tevens kan de gezinscoach gescheiden ouders ondersteunen bij vragen als:

* Wat moet ik doen als mijn ex-partner mij steeds allerlei verwijten maakt?
* Of negatieve dingen over mij zegt tegen onze kinderen?
* Wat kan ik doen als mijn kind niet meer naar zijn/haar vader of moeder wil?
* Hoe kan ik als stiefouder een betere band met mijn stiefkind(eren) krijgen?