Voor verwijzers

Kindertijd Gezinscoaching heeft een jeugdhulpcontract afgesloten met de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. De coaching/therapie valt onder "Behandeling Jeugdwet Basis en Hoog".

De gezinscoach van Kindertijd Gezinscoaching is drs. Kirsten van Berchum (1972). Sinds 2000 werkt zij als ambulant hulpverlener in de jeugdzorg. Daarnaast heeft zij sinds 2012 haar eigen praktijk aan huis als psychosociaal en holistisch kindertherapeut, zie hiervoor www.praktijk-kindertijd.nl.

Kirsten van Berchum heeft een gedragswetenschappelijke / sociaal-psychologische achtergrond in de Sociale Wetenschappen, met als specialisatie 'jeugd en gezin' aan de Universiteit Utrecht.

Daarnaast heeft zij zich als jeugdzorgprofessional ontwikkeld via diverse opleidingen en bijscholingen, zoals Intensieve ambulante gezinsbehandeling / IAG, ouderschapsbemiddeling/mediation bij vechtscheidingen en Triple P (positief opvoeden).
Zij heeft ervaring in zowel de vrijwillige als gedwongen hulpverlening (jeugdbescherming en jeugdreclassering) en met complexe gezinsproblematieken.

Kirsten is als jeugd- en gezinsprofessional aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd / SKJ.​ Daarnaast is zij als psychosociaal kindertherapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg / NFG en bij het RBCZ, waarvoor zij diverse kindertherapeutische cursussen heeft gevolgd. Zij houdt haar kennis actueel door jaarlijks bijscholingen te volgen. 

Kindertijd Gezinscoaching maakt onder meer gebruik van:

- De landelijke en door het NJI erkende methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling / IAG
- Het internationale evidence based opvoedprogramma Triple P, niveau 4 + 5
- Mediation / ouderschapsbemiddeling voor gescheiden ouders
- Psychosociale coaching en therapie voor kinderen en ouders

Daarnaast past de gezinscoach kennis en vaardigheden toe met betrekking tot:

- Oplossingsgericht werken
- Sociale netwerkstrategieën (SNS-methode)
- Signs of Safety
- Positieve psychologie en mindfulness
- Familie-opstellingen
- Rouw- en verliesverwerking
- Hoogsensitiviteit (hsp)
- Persoonlijke ontwikkeling​

De problemen die aanleiding kunnen zijn voor de gezinscoaching zijn divers: alle soorten problemen van kind en/of ouder(s) die een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg staan. Zoals opvoedproblemen, relatieproblemen, scheidingsproblematiek, psychische problemen, gedragsproblemen, gezondheidsproblemen, financiële problemen, werkgerelateerde problemen etc.​​​

Kindertijd Gezinscoaching is ook in te zetten:

- Voor kinderen met een DSM-label
- Binnen een ondertoezichtstelling of naast een jeugdreclasseringsmaatregel
- Voor gezinnen met multiproblematiek
- Bij complexe scheidingssituaties
- Voor pleeg- en adoptiegezinnen
- Voor kinderen en ouders met een licht verstandelijke beperking
- Bij migrantengezinnen
- Voor tienerouders​

Neem gerust telefonisch of per e-mail contact op voor vrijblijvend overleg.