Voor verwijzers

Kindertijd Gezinscoaching heeft een jeugdhulpcontract afgesloten met de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. De coaching/therapie valt onder "Behandeling Jeugdwet Basis" dan wel "Hoog" (complex).

De hulp wordt geboden door drs. Kirsten van Berchum (1972). Sinds 2000 werkt zij als ambulant hulpverlener in de jeugdzorg. Daarnaast heeft zij sinds 2012 haar eigen praktijk aan huis als psychosociaal kindertherapeut, zie hiervoor www.praktijk-kindertijd.nl.

Kirsten heeft zich gespecialiseerd in het verminderen en waar mogelijk oplossen van (ernstige) gedrags- en emotieproblemen bij kinderen en van (ernstige) opvoedproblemen bij ouders. Dit gebeurt door middel van een combinatie van coaching en therapie, waarbij de nadruk ligt op het handelen van de ouders, aangezien de problematische gedragingen en emoties van het kind veelal afnemen zodra de ouders hun (opvoed)gedrag veranderen. Er is aandacht voor het functioneren van alle gezinsleden, middels individuele en gezamenlijke gesprekken en interventies.


De hulp vindt plaats in de thuissituatie, in de natuurlijke omgeving van het gezin in plaats van een spreekkamer. Op de plek waar de gedrags- en gevoelsproblemen en de problematische interacties tussen de gezinsleden zijn ontstaan en kunnen worden opgelost.

Kirsten van Berchum heeft een gedragswetenschappelijke / sociaal-psychologische achtergrond in de Sociale Wetenschappen, met als specialisatie 'jeugd en gezin' (Universiteit Utrecht).

Daarnaast heeft zij zich als jeugdzorgprofessional ontwikkeld via diverse opleidingen en bijscholingen, zoals Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG), ouderschapsbemiddeling/mediation bij complexe scheidingen en Triple P, een evidence based methode voor positief opvoeden.
Zij heeft ervaring in zowel de vrijwillige als gedwongen hulpverlening (jeugdbescherming en jeugdreclassering) en met complexe gezinsproblematieken.

Kirsten is als jeugd- en gezinsprofessional aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd / SKJ.​ Daarnaast is zij als psychosociaal kindertherapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg / NFG en bij het RBCZ, waarvoor zij diverse kindertherapeutische cursussen heeft gevolgd. Zij houdt haar kennis actueel door jaarlijks bijscholingen te volgen. 

Kindertijd Gezinscoaching maakt onder meer gebruik van:

- De landelijke en door het NJI erkende methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling / IAG
- Het internationale evidence based opvoedprogramma Triple P, niveau 4 + 5
- Psychosociale coaching en therapie voor kinderen en ouders

Daarnaast past de gezinscoach kennis en vaardigheden toe met betrekking tot:

- Oplossingsgericht werken
- Signs of Safety
- Mediation / ouderschapsbemiddeling voor gescheiden ouders
- Sociale netwerkstrategieën
- Positieve psychologie en mindfulness
- Familie-opstellingen
- Rouw- en verliesverwerking
- Hoogsensitiviteit (hsp)
- Persoonlijke ontwikkeling​

Neem gerust telefonisch of per e-mail contact op voor vrijblijvend overleg.