Voor verwijzers

Kindertijd Gezinscoaching heeft een jeugdhulpcontract afgesloten met de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst (behandeling Basis en Hoog).

De gezinscoach van Kindertijd Gezinscoaching is Kirsten van Berchum (1972).

Sinds 2000 werkt zij als ambulant hulpverlener in de jeugdzorg, na eerst enkele jaren onderzoeks- en beleidswerk te hebben gedaan binnen de (jeugd)zorgsector.

Daarnaast heeft zij sinds 2012 haar eigen praktijk aan huis als psychosociaal en holistisch kindertherapeut (Praktijk Kindertijd).​

Kirsten van Berchum heeft een gedragswetenschappelijke achtergrond (sociale wetenschappen, specialisatie jeugd en gezin) en heeft zich daarna als jeugdzorgprofessional ontwikkeld via diverse (post) HBO-opleidingen.

Zij is als jeugd- en gezinsprofessional aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).​

Kindertijd Gezinscoaching maakt onder meer gebruik van:

- De landelijke en door het NJI erkende methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).
- Het internationale evidence based opvoedprogramma Triple P (niveau 4 + 5).

- Mediation / ouderschapsbemiddeling voor gescheiden ouders.
- Psychosociale coaching en therapie voor kinderen en ouders (aangesloten bij de NFG).
- Sociale Netwerk Strategieën (SNS-methode).​

Daarnaast past de gezinscoach kennis en vaardigheden toe met betrekking tot:


- Oplossingsgericht werken
- Positieve psychologie en mindfulness
- Familie-opstellingen
- Rouw- en verliesverwerking
- Hoogsensitiviteit (hsp)
- Persoonlijke ontwikkeling​

De problemen die aanleiding kunnen zijn voor de gezinscoaching zijn divers:
alle soorten problemen van kind en/of ouder(s) die een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg staan. Zoals opvoedproblemen, relatieproblemen, scheidingsproblematiek, psychische problemen, gedragsproblemen, gezondheidsproblemen, financiële problemen, werkgerelateerde problemen etc.​​​

Kindertijd Gezinscoaching is ook in te zetten:


- Voor kinderen met een DSM-label.
- Binnen een ondertoezichtstelling of naast een jeugdreclasseringsmaatregel.
- Voor gezinnen met multiproblematiek.
- Bij complexe scheidingssituaties.
- Voor pleeg- en adoptiegezinnen.
- Voor kinderen en ouders met een licht verstandelijke beperking.
- Bij migrantengezinnen.
- Voor tienerouders​.

Neem gerust telefonisch of per e-mail contact op voor vrijblijvend overleg.

 

©2019 by Kindertijd Gezinscoaching. Proudly created with Wix.com